Koeru
Kultuurimaja

Kultuurimaja on kohaliku omavalitsuse hallatav kultuuriasutus, mis korraldab enamasti oma valla, linna (või linnaosa) piires kultuurielu ning harrastus- ja seltsitegevust.

Kultuurimajaga samasuguse otstarbega on rahvamaja, mille tegevusulatus on aga kultuurimaja omast väiksem.

05.12.2022

Tänased teavitused

Maja uudised

Sisene majja kõrvaluksest et oleks tore ja värki mahub siia veel

05.12.2022

Tänased teavitused

Maja uudised

Sisene majja kõrvaluksest et oleks tore ja värki mahub siia veel

Siia tuleb video pealkiri

Kultuur on kõige üldisemas mõttes inimtegevus ja selle tulemus. Kultuuri mõistet on paljukordselt defineeritud ja erinevalt käsitletud. Mõnikord seostatakse kultuuri tsivilisatsiooni mõistega ning räägitakse kultuurist kui kultuuripärandist. Kultuuri võib kõige laiemalt jaotada aineliseks ja vaimseks.

Kohe saabuvad sündmused

Kultuur on kõige üldisemas mõttes inimtegevus ja selle tulemus. Kultuuri mõistet on paljukordselt defineeritud ja erinevalt käsitletud. Mõnikord seostatakse kultuuri tsivilisatsiooni mõistega ning räägitakse kultuurist kui kultuuripärandist. Kultuuri võib kõige laiemalt jaotada aineliseks ja vaimseks.

No event found!
Load More
No event found!
Load More

Sündmusterohke Koeru Kultuurimaja

 

Ürituskorraldus on projektijuhtimise rakendus ürituse läbiviimisel. Ürituskorralduse hulka loetakse enamasti ürituse eelarve koostamist, vajalike lubade hankimist, ajakava koostamist, toimumise koha valimist, esinejate kaasamist, kujunduse valimist ja paigaldamist, turvalisuse tagamist ja toitlustamist.

KONTAKT
Privaatsustingimused